Tuesday, July 17, 2012

(ภาพ) ไทย-จีน กระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 กรกฎาคม นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความสงบภายในจีน เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง) ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกฯยิ่งลักษณ์กล่าวต้อนรับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความสงบภายในจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการเยือนในครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายใต้แผนปฏิบัติการไทย-จีน ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน เมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเยือนของมนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความสงบภายในจีนในครั้งนี้ จะยิ่งตอกย้ำความร่วมมือระหว่างไทย-จีน มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของทั้งสองประเทศในการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค


ในโอกาสนี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความสงบภายในจีนได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบว่า นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนตอบรับคำเชิญที่จะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งนับว่ามีความหมายสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างมาก ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณมนตรีแห่งรัฐฯ และรัฐบาลจีนที่ให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และเป็นรูปธรรม

สำหรับกรณีคดีลูกเรือชาวจีน 13 คนที่เสียชีวิต ทางฝ่ายจีนเห็นว่าคดีมีความคืบหน้าอย่างมาก และขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากทางรัฐบาลไทยเป็นอย่างดีในการสืบสวนคดีนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี จีนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานยุติธรรมของไทยจะดำเนินคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
สำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินเรือในแม่น้ำโขง ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความร่วมมือในการลาดตะเวน และการจัดการในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในประเด็นนี้เป็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกันถึง 4 ประเทศ อาจมีประเด็นปลีกย่อยที่แต่ละฝ่ายต้องศึกษาในรายละเอียด


ก่อนจบการสนทนา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในวันที่ 15-25 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงจัดงานดนตรีสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 5 ขึ้นในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ / สำนักโฆษก

No comments:

Post a Comment

ค้นหา

Custom Search